Szolgáltatásaink

A gazdasági körforgásában előfordul, hogy a vállalkozások egy része nem képes megfelelni a piac diktálta követelményeknek és a hitelezőit, szállítóit részben vagy egészben nem tudja kielégíteni.Társaságunk a fizetésképtelenségi folyamatokban, a törvényben szabályozott módon segíti az eljárások lefolytatását.       

Csődeljárás

A csődeljárást a 1991. évi IL. (Cstv.) 7.§- 22.§-sa tartalmazza, mely eljárást csak az adós gazdálkodó szervezet kezdeményezheti. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő gazdálkodó szervezetek a hitelezőkkel történő csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kér, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. Az eljárás során a reorganizációra fókuszálva munkatársaink – szakmai tapasztalataikra támaszkodva – az adós társaság menedzsmentjével szorosan együttműködve segítik elő a csődegyezségi program megvalósulását.

Felszámolás

A felszámolási eljárást a Cstv. 22.§-65.§-sa tartalmazza, mely eljárást adós, hitelező,  végelszámoló, illetve hivatal kezdeményezheti. A felszámolási eljárásokat általában a hitelezők kezdeményezik, azonban az adós sincs elzárva attól a lehetőségtől, hogy maga ellen felszámolást indítson, sok esetben figyelemmel a kárenyhítési kötelezettségire.

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők a Cstv.-ben  meghatározott módon kielégítést nyerjenek. A hitelezők kielégítése a felszámolási eljárások során nem a hitelező(k), vagy az adós elvárásai szerint történik, hanem a Csődtörvényben meghatározott sorrendben és időpontban.

Végelszámolás

A végelszámolási eljárást a 2006. évi V. (Ctv.)  98.§-115.§ szabályozza, melyet a társaság tulajdonosai saját elhatározásából indíthatnak, az eljárás lefolytatásához a felszámolói névjegyzékből is lehet végelszámolót kijelölni,

Ezen eljárások során kell említeni Cégbíróságok által elrendelt kényszer végelszámolást is, amikor a társasággal szembeni törvényességi felügyeleti eljárás keretében indul az eljárás.  Az így elrendelt kényszer végelszámolás során a tagok nem dönthetnek a társaság tovább működéséről,  a társaság jogutód nélküli megszűnése elkerülhetetlen.

Gazdasági- pénzügyi  tanácsadás

Társaságunk megbízási jogviszony alapján gazdasági, pénzügyi tanácsadást, melynek során felmérjük a gazdálkodók vagyoni, valamint gazdasági helyzetét és szükség, illetve igény esetén reorganizációs tervet dolgozunk ki,  Egy szervezet átvilágítása során figyelembe vesszük a rendelkezésre álló erőforrásokat, kötelezettségeket és az ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelő módon való átstrukturálásukra teszünk javaslatot.